Festiwal Muzyczny Koszalin BassFest! to nowa inicjatywa na Koszalińskim rynku muzycznym. Pierwsza edycja odbyła się we wrześniu 2021r. W trakcie 3 koncertów w sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej zgromadziło się blisko 700 słuchaczy.

Motywem przewodnim festiwalu jest prezentacja kontrabasu jako instrumentu wybitnie zespołowego, który doskonale łączy różne gatunki muzyczne. Pozwoliło to stworzyć ideowo spójny festiwal trafiający do zróżnicowanych grup odbiorców. Festiwal rozszerza ofertę kulturalną miasta oraz wypełnia dotychczas niezagospodarowane obszary pomiędzy muzyką klasyczną a rozrywkową.

Tak jak w ubiegłym roku festiwal akcja „Bilety za Krew” zorganizowana wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w trakcie której osoby oddające krew otrzymają wejściówki na jeden z festiwalowych koncertów. Wszystkie festiwalowe koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej.

Pierwsza edycja „Koszalin BassFest! została wyróżniona w ramach VI FORUM MADE IN KOSZALIN 2021 laurem „MADE in Koszalin” w kategorii „Kultura i Design” oraz nagrodą Prezydenta Miasta Koszalin w kategorii "Kulturalna Inicjatywa roku 2021".