fot. prk24.pl
Zaproszenie Sławomira Kamoli przyjęli: prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz, przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” Wiesław Królikowski oraz ksiądz major Dariusz Kamiński, proboszcz parafii Wojskowo-Cywilnej w Koszalinie.

15 sierpnia ruszyła kolejna edycja programu „Czyste Powietrze Plus”. Jak zaznaczył Marek Subocz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, obecna edycja została zmodyfikowana o kolejne udogodnienia.

- Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Beneficjenci będą mogli dostać dotacje wyższe o 10 tys. zł niż w poprzedniej edycji - oznajmił Subocz. - Różnica pomiędzy obecną a poprzednimi edycjami polega na tym, że już na starcie, w momencie złożenia wniosku, w ciągu 14 dni otrzymujemy 50 proc. kwoty dofinansowania - jest to duże ułatwienie dla wnioskodawców - dodał.

Marek Subocz zachęcał słuchaczy Polskiego Radia Koszalin do składania wniosków na termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła.

Marek Subocz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Gościem SB był również Wiesław Królikowski, przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”, którego Sławomir Kamola zapytał o obecną rolę Związków Zawodowych.

- Rola związków, w porównaniu do krajów skandynawskich, wciąż jest za mała. Niestety, w naszym kraju pracodawca uważa związek zawodowy za swojego przeciwnika, a nie partnera do współpracy - zaznaczył. - Pracodawca, dzięki związkom, nie musi rozmawiać z każdym pracownikiem z osobna, tylko z ich przedstawicielami  - wyjaśnił Wiesław Królikowski.

Wiesław Królikowski, przewodniczący Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”

Ksiądz major Dariusz Kamiński, proboszcz parafii Wojskowo-Cywilnej w Koszalinie wypowiedział się m.in. na temat pracy duszpasterzy w parafiach wojskowych.

- Od pozostałych księży odróżnia nas to, że jesteśmy żołnierzami zawodowymi i chodzimy w mundurze. W Koszalinie obecnie pracuje dwóch kapelanów wojskowych: ja jako proboszcz oraz mój współpracownik ks. por. Krzysztof Kuliński, a także ksiądz Michał Wiśniewski z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, o którym mówimy „cywil”. Kapelani wojskowi obsługują przede wszystkim jednostki wojskowe garnizonu Koszalin, ale także garnizonu Darłowo - powiedział ks. mjr Kamiński.

ksiądz major Dariusz Kamiński, proboszcz parafii Wojskowo-Cywilnej w Koszalinie