fot. Paweł Drożdż
Radni niemal jednomyślnie przegłosowali wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok dla prezydent Słupska. Uchwały podjęto podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

Skarbnik Anna Gajda przygotowała sprawozdanie, jak realizowano budżet przez ostatnie 12 miesięcy. Przekazała, że udało się osiągnąć nadwyżkę w bilansie dochodów do wydatków. - Dochody wyniosły ogółem nieco ponad 738 mln zł, stanowiąc 107,31 proc. przyjętego planu. W zakresie wydatków, budżet wynosił prawie 695,5 mln zł, co stanowiło 94,6 proc. przyjętego planu wydatków ogółem - poinformowała Anna Gajda.

Prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka podkreśliła, że w wydawaniu publicznych pieniędzy stawiała na transparentność.

- Finanse miasta są transparentne i myślę, że radni mają poczucie pełnej informacji. Mówimy o każdej złotówce i jeżeli są trudne decyzje finansowe, to spotykamy się z klubami jeszcze przed sesjami, omawiając szczegóły. Myślę, że poczucie uczciwości naszej pracy i komunikowania radnych o wszystkich problemach, sprawiło, że nam po prostu ufają - stwierdziła Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Finansowy bilans radni przyjęli z prawie 300-milionowym zadłużeniem miasta.

pd/od

Posłuchaj

skarbnik Anna Gajda prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka