Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, a jego nadrzędnym celem jest promocja regionalnych potrwa oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Tegoroczna edycja konkursu będzie przebiegać w trzech etapach:

Etap I - wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie Online, wezmą udział w powiatowych piknikach z Polskim Produktem.
Etap II -  10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.
Etap III - 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

W trakcie wszystkich wydarzeń Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

W województwie zachodniopomorskim w pierwszej eliminacji weźmie udział 139 kół.