fot. ZUW
W imieniu prezydenta Polski ordery i medale wręczył w koszalińskiej delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wicewojewoda Mateusz Wagemann.

Krzyżem z mieczami Orderu Krzyża Niepodległości odznaczona została Bronisława Sawica. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali natomiast Bogdan Trojanek, Ryszard Dickert oraz Krzysztof Przybylski. Srebrny Krzyż Zasługi trafił do ks. Zbigniewa Werry, a Brązowy Krzyż Zasługi do Lucyny Gasztold, Jerzego Krawczyka, Bogdana Wachowiaka, Sebastiana Stasiaka i Łukasz Suchanowskiego.

Wicewojewoda Mateusz Wagemann wręczył też medale za długoletnią służbę. Złote otrzymali Edward Kiełpiński, Janusz Merchut, Andrzej Mowczan, Tadeusz Mucha i Andrzej Pacholczyk, a srebrny trafił do Marcina Góralewskiego.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości prezydent Andrzej Duda odznaczył Antoniego Burzyńskiego, Mieczysława Dekabana, Anatola Gonczarewicza, Jerzego Lewickiego, Zbigniewa Perzyńskiego oraz prof. Bogusława Polaka.

Ponadto, w uznaniu szczególnych zasług w kultywowani pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował Medalem „PRO PATRIA” Stanisława Styczyńskiego.

Z kolei Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej otrzymali Paweł Urbaniak i Aleksander Wasilewski. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał również Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymał ją ppłk Wojciech Grobelski.
red.

fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW
fot. ZUW