fot. pixabay.com
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek wyniki pierwszego naboru do „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych otrzyma ponad 2780 gmin i powiatów. Wśród nich jest zdecydowana większość samorządów z naszego regionu. Poniżej szczegółowa lista inwestycji, które otrzymają dofinansowanie w ramach pierwszego naboru.

POMORZE ZACHODNIE - lista inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Strategicznych

 • gmina Barlinek - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziedzice oraz Strąpie i Nowa Dziedzina w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gm. Barlinek - 6 982 500 zł
 • gmina Barlinek - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku - 1 980 000 zł
 • gmina Barwice - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki - 2 565 000 zł
 • gmina Barwice - poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych - 8 550 000 zł
 • gmina Białogard - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zagórz, Zagórze-Nasutowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo, Gruszewo-Łęczno gmina Białogard - 4 223 956 zł
 • gmina Białogard - przebudowa drogi w miejscowości Podwilcze - Gmina Białogard - 4 260 588 zł
 • gmina Biały Bór - wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Biały Dwór - 3 420 000 zł
 • gmina Biały Bór - wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej przez przebudowę drogi wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową w miejscowości Trzebiele - 3 230 000 zł
 • gmina Biesiekierz - budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach - 8 350 000 zł
 • gmina Bobolice - przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami - etap I - 6 650 000 zł
 • gmina Borne Sulinowo - budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie - 4 500 000 zł
 • gmina Czaplinek - budowa dróg gminnych w północnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej - 6 175 000 zł
 • gmina Darłowo - budowa systemu kanalizacji sanitarnej w nadmorskich miejscowościach Gminy Darłowo - 9 170 906 zł
 • gmina Drawsko Pomorskie - sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Drawsko Pomorskie, Mielenko Drawskie, Oleszno - 15 590 987 zł
 • gmina Dygowo - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo - 4 465 000 zł
 • gmina Dygowo - rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo - 2 850 000 zł
 • gmina Dziwnów - przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu - 3 175 850 zł
 • gmina Gościno - budowa i modernizacja sieci dróg gminnych w Gościnie - ul. Torowej i ul. Mickiewicza celem poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta - 4 750 000 zł
 • gmina Grzmiąca - poprawa efektywności energetycznej budynku Klubu Seniora w Krosinie wraz z jego modernizacją i zagospodarowaniem terenu - 1 155 699 zł
 • gmina i miasto Mirosławiec - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo - 1 710 000 zł
 • gmina i miasto Mirosławiec - przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - 1 900 000 zł
 • gmina i miasto Mirosławiec - termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną - 1 500 000 zł
 • gmina Karlino - przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej i Bogusława X w Karlinie - 6 175 000 zł
 • gmina Kołobrzeg - rozbudowa ulicy Kasztanowej oraz budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Topolową do CH Karuzela - 6 716 500 zł
 • gmina Łobez - budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Łobez - 8 056 029 zł
 • gmina Malechowo - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budową windy dla niepełnosprawnych - 4 410 000 zł
 • gmina Manowo - poprawa stanu infrastruktury kulturalno-turystycznej i sportowej na terenie Gminy Manowo - 4 500 000 zł
 • miasto Kołobrzeg - budowa strzelnicy kulowej w Kołobrzegu o dł. 25 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - 2 515 979 zł
 • miasto Kołobrzeg - przebudowa ulicy Zdrojowej i Kasprowicza w Kołobrzegu - 13 254 294 zł
 • miasto Koszalin - budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie - 4 294 000 zł
 • miasto Koszalin - gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji - 28 455 350 zł
 • gmina miejska Świdwin - budowa drogi ulicy Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze w mieście Świdwin - 4 655 000 zł
 • gmina miejska Wałcz - przebudowa ul. Chełmińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Wałcz-Ostrowiec - 4 750 000 zł
 • gmina Mielno - przebudowa budynku wraz z parkingiem na potrzeby Centrum Kultury w Mielnie - 3 636 000 zł
 • gmina Mielno - budowa drogi gminnej na dz. nr 92, 123 wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową oraz oświetleniem w m. Rogalino, Gmina Świdwin - 2 850 000 zł
 • gmina Mielno - budowa świetlic wiejskich w miejscowości Smardzko i Bierzwnica - 2 000 000 zł
 • gmina Polanów - przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242km w miejscowości Polanów wraz z ciągami pieszymi o dł. 0,968km - 5 000 000 zł
 • gmina Połczyn-Zdrój - budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenach popegeerowskich w miejscowościach poza aglomeracją Połczyn-Zdrój - 5 000 000 zł
 • gmina Postomino - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Staniewice - 4 999 850 zł
 • gmina Radowo Małe - budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym - 5 700 000 zł
 • gmina Radowo Małe - termomodernizacja dwóch zabytkowych dworów w Malińcu i Karnicach, pełniących rolę budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych - 2 250 000 zł
 • gmina Rąbino - przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych w miejscowościach Rąbino, Rzecino, Role i Modrzewiec. Planowana długość dróg do przebudowy - 1,9 km - 1 662 500 zł
 • gmina Rewal - rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal - 4 165 000 zł

 • gmina Rymań - budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań - 5 700 000 zł
 • gmina Sławno - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Sławno - 5 890 734 zł
 • gmina Sławno - termomodernizacja wraz z przebudową budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno - 3 594 163 zł
 • gmina Sławoborze - modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Spacerowej i Parceli oraz ulicy Sportowej i Ogrodowej w Sławoborzu - 2 850 000 zł
 • gmina Sławoborze - modernizacja dróg gminnych w Gminie Sławoborze: ulicy Środkowej w Sławoborzu oraz w miejscowości Poradz. - 2 375 000 zł
 • gmina Szczecinek - kompleksowa modernizacja drogi w Gminie Szczecinek - 2 850 000 zł
 • gmina Szczecinek - przebudowa priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek - 3 800 000 zł
 • gmina Świdwin - budowa drogi gminnej na dz. nr 92, 123 wraz z przebudową skrzyżowań z drogą powiatową oraz oświetleniem w m. Rogalino, Gmina Świdwin - 2 850 000 zł
 • gmina Świdwin - budowa świetlic wiejskich w miejscowości Smardzko i Bierzwnica - 2 000 000 zł
 • gmina Trzebiatów - remont kapitalny zabytkowego mostu nad rzeką Regą w miejscowości Trzebiatów - 8 000 000 zł
 • gmina Tuczno - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Tuczno - 3 657 500 zł
 • gmina Tychowo - przebudowa drogi gminnej - ul. Dolnej w Tychowie - 2 850 000 zł
 • gmina Tychowo - przebudowa drogi, w tym budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego w miejscowości Kikowo - 2 375 000 zł
 • gmina Ustronie Morskie - przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim - 4 500 000 zł
 • gmina Wałcz - budowa oddziału przedszkolnego w m. Karsibór wraz z zapleczem socjalnym i wyposażeniem - 3 825 000 zł
 • gmina Wałcz - przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Różewo, gm. Wałcz - 4 275 000 zł
 • gmina Złocieniec - budowa nowej drogi -ul. Warszawska i Pyrzycka dz. 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ulicy Brzozowej dz.17 obr.0014 w Złocieńcu wraz z budową kanalizacji deszczowej - 5 382 479 zł
 • miasto Białogard - Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard - 4 980 000 zł
 • miasto Darłowo - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Darłowo - 13 160 000 zł
 • miasto Sławno - rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego - 13 300 000 zł
 • miasto Szczecinek - poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg - 11 400 000 zł
 • powiat białogardzki - przebudowa drogi powiatowej nr 1170Z na odcinku Nosówko-Kościernica - 9 500 000 zł
 • powiat kołobrzeski - przebudowa dróg powiatowych w gminach powiatu kołobrzeskiego: ul. Główna w Dygowie oraz ul. Lipowa w Gościnie - 4 750 000 zł
 • powiat łobeski - Modernizacja drogi 4182Z na odcinku 5,120 km od skrz. z DW 144 do skrz. z DW 146 wraz z odc. 2,146 km drogi 4180Z od skrz. z drogą 4182Z do granicy powiatu - 17 256 750 zł
 • powiat sławieński - przebudowa ulic Jagiełły, Chopina i Gdańska w miejscowości Sławno - 9 500 000 zł
 • powiat szczecinecki - modernizacja dróg powiatowych polegająca na wykonaniu nakładek asfaltowych na 2,7 km dróg w powiecie szczecineckim - 2 327 500 zł
 • powiat szczecinecki - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juchowo-Radacz o długości 6,05 km jako poprawa układu komunikacyjnego w powiecie szczecineckim - 15 540 100 zł
 • powiat świdwiński - przebudowa i modernizacja sieci dróg powiatowych, w tym: przebudowa drogi nr 1059Z na odc. Rąbino - Biała Góra oraz remont drogi nr 1059Z na odc. Sławoborze - Krzecko - 10 611 500 zł
 • powiat wałecki - przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki - Jadwiżyn - 5 000 000 zł
 • województwo zachodniopomorskie - przebudowa drogi woj. Nr 125 na odcinkach przejście przez m. Bielin, Golice, Moryń - 23 750 000 zł
 • województwo zachodniopomorskie - rozbudowa drogi woj. Nr 152 na odcinku Starogard- Świdwin - 73 720 000 zł

POMORSKIE - lista inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Strategicznych

 • gmina Borzytuchom - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom - 1 710 000,00 zł
 • gmina Borzytuchom - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo - 8 200 000,00 zł
 • gmina Brusy - budowa I etapu pierwszej na terenie gminy Brusy pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu - 9 989 712,00 zł
 • gmina Bytów - budowa nowego połączenia drogowego DW 212 (od ul. Przemysłowej z DP nr 1201G (ul. Mickiewicza) w celu poprawy przejezdności przez miasto - 9 975 000,00 zł
 • gmina Cewice - budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Gminie Cewice - 8 369 500,00 zł
 • gmina Czarna Dąbrówka - modernizacja budynku szkoły podstawowej w Czarnej Dąbrówce - 8 500 000,00 zł
 • gmina Damnica - budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej - 4 760 000,00 zł
 • gmina Damnica - przebudowa głównych dróg osiedlowych w miejscowości Damnica - 4 370 000,00 zł
 • gmina Dębnica Kaszubska - przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej - 3 881 244,00 zł
 • gmina Dębnica Kaszubska - przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębnica Kaszubska - 5 434 950,00 zł
 • gmina Główczyce - przebudowa dróg gminnych w Główczycach- ulice: Lipowa, Świerkowa, Brzozowa, Klonowa, Ogrodowa, Owocowa, Jarzębinowa, Kwiatowa - 7 249 302,71 zł
 • gmina Kępice - poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Kępice - 10 184 000,00 zł
 • gmina Kobylnica - budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzaniem ścieków tranzytem  do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica) - 6 044 194,50 zł
 • gmina Kobylnica - przebudowa drogi gminnej nr 114082G – ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - 6 773 500,00 zł
 • gmina Kołczygłowy - budowa gminnego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kołczygłowy - 1 500 000,00 zł
 • gmina Kołczygłowy - budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie wiejskiej Kołczygłowy - 3 500 000,00 zł
 • gmina Kołczygłowy - przebudowa i rozbudowa stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczalni ścieków aglomeracji Wierszyno - 5 000 000,00 zł
 • gmina Lipnica - budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lipnica oraz modernizacja-przebudowa  Stacji Uzdatniania Wody w m. Borzyszkowy - 4 293 276,00 zł
 • gmina Lipnica - przebudowa dróg na terenie gminy Lipnica - 3 645 583,00 zł
 • gmina Miastko - budowa skateparku w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1 080 000,00 zł
 • gmina Miastko - przebudowa ulicy Kolejowej w Miastku - 2 373 280,79 zł
 • miasto Lębork - budowa drogi łączącej ul. Skarżyńskiego z ul. Kossaka (DW 214) - 4 976 100,00 zł
 • miasto Lębork - budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód - 11 495 000,00 zł
 • miasto Ustka - przebudowa ul. Polnej w Ustce - 12 920 000,00 zł
 • miasto Łeba - przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka - 13 165 851,45 zł
 • gmina Nowa Wieś Lęborska - budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i funkcją muzealną w Czarnówku - 4 972 977,88 zł
 • gmina Nowa Wieś Lęborska - budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej - 2 189 827,80 zł
 • gmina Nowa Wieś Lęborska - remont generalny budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej - 2 044 546,65 zł
 • gmina Parchowo - Strefa Aktywnego Wypoczynku i Edukacji w miejscowości Parchowo - 1 665 000,00 zł
 • gmina Parchowo -  uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Parchowo - 7 732 019,60 zł
 • gmina Potęgowo - modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo-SP Łupawa, SP Potęgowo - 3 825 000,00 zł
 • gmina Potęgowo - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Potęgowo-Dąbrówno, Potęgowo, Malczkówko - 4 731 000,00 zł
 • gmina Przechlewo - modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Przechlewie - 1 900 000,00 zł
 • gmina Przechlewo - rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie wraz z wyposażeniem - 4 250 000,00 zł
 • gmina Słupsk - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino – Strzelinko – Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej - 2 660 000,00 zł
 • gmina Słupsk - modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz  odbudowa dróg i sieci deszczowej w  popegeerowskiej m-sci Kusowo - 9 310 000,00 zł
 • gmina Smołdzino - termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem wymiany systemu grzewczego - 4 046 027,00 zł
 • gmina Ustka - budowa i modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Ustka - 2 850 000,00 zł
 • miasto Słupsk - budowa zbiornika retencyjno-rozsączających wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku - 4 250 000,00 zł
 • miasto Słupsk - przebudowa ulic: Wiejskiej, Rybackiej, Norwida wraz z przebudową skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kaszubskiej w Słupsku - 14 250 000,00 zł
 • miasto Słupsk - zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku wraz z nadaniem mu nowych funkcji - 18 000 000,00 zł
 • powiat bytowski - przebudowa  dróg  nr 1767G, 1729G, 1746G łączących gminy Borzytuchom, Tuchomie i Lipnica między sobą oraz z drogami wojewódzkimi nr 209 i 212 a także drogą krajową nr 20 - 14 791 500,00 zł
 • powiat lęborski - przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś Lęborska w km 0+000 do km 1+671 - 3 648 000,00 zł
 • powiat lęborski - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800 - 11 172 000,00 zł
 • powiat słupski - przebudowa drogi powiatowej 1172G w miejscowości Dębnica Kaszubska - Etap II (Gmina Dębnica Kaszubska) - 4 750 000,00 zł
 • powiat słupski - przebudowa drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino - Etap I (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) - 10 450 000,00 zł
 • województwo pomorskie - adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne - 15 282 000,00 zł
 • województwo pomorskie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km - 63 337 450,00 zł

WIELKOPOLSKA - lista inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Strategicznych

 • gmina Margonin - budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy  - 6 840 000,00 zł
 • gmina miejska w Chodzieży - modernizacja najbardziej zdegradowanych dróg na terenie miasta Chodzieży - 4 656 032,03 zł
 • gmina Szamocin - budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej od ul. Łąkowej do Marcinkowskiego w Szamocinie - 2 088 765,00 zł
 • powiat chodzieski - przebudowa drogi powiatowej nr 1533P - ulice: Żeromskiego, Piekary i Zamkowa - 3 751 550,00 zł
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki - przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciągu drogi powiatowej nr 1337P w Mężyku -2 550 000,00 zł
 • powiat czarnkowsko-trzcianecki - termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie - 2 184 500,00 zł
 • gmina Czarnków - budowa boiska sportowego w Gębicach - 720 000,00 zł
 • gmina Drawsko - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową łącznika między budynkami - 3 150 000,00 zł
 • gmina Krzyż Wielkopolski - budowa dróg gminnych, ulice: Jaśminowa, Cyprysowa, Cisowa i Wrzosowa w Krzyżu Wielkopolskim 4 750 000,00 zł
 • gmina Lubasz    - modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie - 4 500 000,00 zł
 • miasto Czarnków - przebudowa amfiteatru w Parku im. Staszica - 10 800 000,00 zł
 • gmina Połajewo - budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Połajewie (10 200 000,00 zł)
 • gmina Trzcianka - budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - uzbrojenie i przygotowanie terenów przemysłowych w strefie „Trzcianka-Południe” - 5 000 000,00 zł
 • gmina Wieleń    - przebudowa ulic w Rosku - 8 050 000,00 zł
 • powiat złotowski - kompleksowa modernizacja budynku CKZiU w Złotowie przy ul. 8-go Marca, w tym poprawa efektywności energetycznej i montaż paneli fotowoltaicznych - 4 200 000,00 zł,
 • powiat złotowski - przebudowa drogi powiatowej nr 1012P na odcinku Borucino- Podgaje. - 9 000 000,00 zł,
 • miasto Jastrowie - budowa świetlicy przy OSP Sypniewo - 1 000 000,00 zł,
 • miasto Jastrowie - przebudowa ciągów pieszo-rowerowych w Jastrowiu - 1 500 000,00 zł,
 • miasto Krajenka - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skórka - 1 700 000,00 zł,
 • miasto Krajenka - przebudowa ciągów komunikacyjnych oraz placów przy Szkole Podstawowej i miasto Krajenka - przedszkolu w Krajence wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - 1 453 500,00 zł
 • gmina Lipka - przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Nowych Potulicach - 2 850 000,00 zł
 • gmina Lipka - utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego Łąkie - 4 500 000,00 zł
 • miasto Złotów - budowa przedszkola publicznego w Złotowie - 3 400 000,00 zł
 • gmina Okonek - rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku. - 10 600 000,00 zł
 • gmina Tarnówka - budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Tarnówka - 4 200 000,00 zł
 • gmina Zakrzewo - budowa kanalizacji w Śmiardowie Złotowskim - 3 515 000,00 zł,
 • gmina Zakrzewo - przebudowa drogi gminnej w Poborczu (4 818 397,33 zł)
 • gmina Złotów - budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowiny - 1 350 000,00 zł
 • gmina Złotów - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bielawie, Krzywej Wsi i Grodnie - 2 850 000,00 zł
 • gmina Łożebnica - modernizacja infrastruktury drogowej  poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P - 3 666 000,00 zł,
 • gmina Łożebnica - modernizacja SUW Dębno, wybudowanie 3 ujęć wody pitnej w Dębnie, Wiktorówku, Łobżenicy oraz wymiana sieci azbestowej i przyłączy w Dębnie i Wiktorówku - 4 700 000,00 zł
 • gmina Miasteczko Krajeńskie - budowa kanalizacji sanitarnej Arentowie, Grabionnej, Okalińcu i części Grabówna - etap II Okaliniec     (3 524 703,60 zł)
 • gmina Kaczory - budowa i przebudowa sieci dróg gminnych - 2 501 769,00 zł
 • gmina Kaczory - budowa ścieżki rowerowej Kaczory-Rzadkowo Etap II - 1 387 000,00 zł
 • gmina Kaczory - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kaczorach i Morzewie - 2 015 662,50 zł
 • gmina Białośliwie - budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białośliwiu - 6 650 000,00 zł
 • powiat pilski - przebudowa drogi powiatowej nr 1197P, stanowiącej ciąg obwodnicy północnej powiatu pilskiego - 12 065 000,00 zł
 • miasto Wysoka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap - 1 900 000,00 zł
 • gmina Wyrzysk - budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Osieku nad Notecią - 2 125 000,00 zł
 • gmina Wyrzysk - przebudowa dróg gminnych w Osieku nad Notecią ul. 11 Listopada, 3 Maja i Jasna - 2 802 500,00 zł
 • gmina Wyrzysk - przebudowa drogi gminnej w Klawku - I etap - 950 000,00 zł
 • gmina Ujście - budowa sali sportowej z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Kruszewie - 6 180 292,91 zł
 • gmina Ujście - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jabłonowie - 551 072,30 zł
 • gmina Ujście - przebudowa drogi gminnej na dz. nr 124 w Jabłonowie i dz. nr 67 w Węglewie 1 315 026,09 zł
 • gmina Szydłowo - budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Kotuniu i Pokrzywnicy - 3 230 000,00 zł
 • gmina Szydłowo - budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych - 9 300 000,00 zł
 • gmina Piła - modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej - 16 650 000,00 zł
 • miasto Piła - przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile, w ciągu drogi powiatowej nr 1161P - 5 000 000,00 zł
 • miasto Wągrowiec - budowa przedszkola na Os. Wschód - 4 990 000,00 zł
 • gmina Mieścisko - rewitalizacja Parku św. Huberta     w Mieścisku - 2 880 000,00 zł
 • gmina Skoki - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica (III etap) - 856 203,91
 • gmina Skoki - przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Kłecko (Pomarzany): II etap Pomarzank - 1 111 147,06 zł
 • gmina Skoki - przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie - 1 257 677,88 zł
 • gmina Wapno - projekt i przebudowa drogi gminnej nr 209033P ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszo rowerowej i kanalizacji deszczowej - 4 750 000,00 zł
 • gmina Wągrowiec - przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno - 11 685 000,00 zł
 • miasto Gołańcz - modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulinie wraz z budową wodociągu - 6 035 769,69 zł
 • miasto Gołańcz - rozbudowa budynku przedszkola publicznego 5 900 749,02 zł
 • gmina Damasławek - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damasławku - etap I - 8 000 000,00 zł