fot. ustka.szczecinek.lasy.gov.pl
Zatrudnienie osadzonych, które wpisuję się w kampanię Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Praca dla więźniów”, będzie miało charakter dobrowolny.

Skazani będą wykonywać zadania związane z zagospodarowaniem terenu wokół siedziby nadleśnictwa oraz Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Leśnik. Ich praca ma sprzyjać procesowi resocjalizacji oraz pomóc w znalezieniu zatrudnienia po odbyciu kary.

Pracodawca zapewni osadzonym wszystkie niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz przeprowadzi wymagane szkolenia do podjęcia nowych obowiązków. red./mt