fot. Piotr Jedliński/Facebook
Piotr Jedliński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok.

Podczas głosowania nad absolutorium prezydent otrzymał 22 głosy poparcie, dwóch radnych wstrzymało się od głosu, a jeden nie wziął udział w głosowaniu.

- Za nami trudny rok. Rok, który zdominowała pandemia. Ale dzięki wspólnej pracy udało nam się przezwyciężyć pojawiające się problemy - powiedział prezydent Koszalina. - Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, zrozumienie i wspólne działanie. Jestem przekonany, że rok 2021 będzie lepszy dla naszego miasta. Dziękuję także swoim współpracownikom za sprawną realizację postawionych przed nim zadań, a zwłaszcza pani skarbnik, która ze swoim zespołem stała na straży koszalińskiego budżetu, gospodarując samorządowymi funduszami w racjonalny sposób. Dziękuję także radnym za poparcie moich działań - dodał.

UM Koszalin/ar