Nie żyje Jan Lityński, działacz opozycji w czasach PRL, kilkakrotnie aresztowany przez władze komunistyczne, poseł na Sejm kilku kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Miał 75 lat.

Urodził się w 1946 r. w Warszawie. W 1968 r. uczestniczył w protestach po zdjęciu „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka z repertuaru Teatru Narodowego.

Za udział w studenckich protestach został relegowany ze studiów, 12 marca 1968 r. aresztowany, skazany wyrokiem sądu na 2,5 roku więzienia, w 1969 roku zwolniony na mocy amnestii. W 1976 r. brał udział w akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia.

Był współzałożycielem, autorem i redaktorem niezależnych pism: „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Robotnika” i kwartalnika politycznego „Krytyka”. Od 1977 r. działał w KOR.”

W 1980 r. objął funkcję doradcy władz „Solidarności”. W stanie wojennym został internowany do września 1982, następnie aresztowany. Od 1984 r. działał w podziemiu jako członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” regionu Mazowsze. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.

Po 1989 r. był posłem trzech kadencji, w latach 2010 - 2015 doradca prezydenta RP. Do Sejmu startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Działał też w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna i Partii Demokratycznej – demokraci.pl.

pap/jr