Nauczyciele akademiccy Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zaprezentowali swoje prace na zbiorowej wystawie
Po raz pierwszy nauczyciele akademiccy Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zaprezentowali swoje prace na zbiorowej wystawie. Prezentację zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji „Uniwersytet Sztuki, Sztuka Uniwersytetu”. W Koszalinie można oglądać prace 26 wykładowców, pokazujących najróżniejsze dziedziny sztuki - od rzeźby, poprzez malarstwo, tkaninę i fotografię po sztuki audiowizualne. Z dr Moniką Madej, adiunkt w Zakładzie Architektury Wnętrz Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej rozmawiała Katarzyna Kużel.