fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Żubr jest jednym z największych żyjących ssaków w Europie. Obecnie żubry są pod ochroną, doskonale przystosowane do życia w puszczy. Te dziko żyjące zwierzęta na przestrzeni wieków zostały przez działania człowieka wytępione. W XIX wieku można było je tylko spotkać na ziemiach polskich i w górach Kaukazu. W 1919 roku na terenie Polski, w Puszczy Białowieskiej zginął ostatni dziko żyjący osobnik.

Z inicjatywy Polski w 1923 roku rozpoczęła się batalia o ratowanie żubrów. Powstało Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Dalszy los tego gatunku zależał bowiem od kilkudziesięciu osobników, które ocalały w zoo i prywatnych rezerwatach. Po II wojnie Polska mogła już poszczycić się licznym stadem, stając się światowym liderem w hodowli żubra.

W gawędzie Józefa Macichowskiego posłuchamy o dziejach tego niezwykłego zwierzęcia, które zostało symbolem królewskiej puszczy. Usłyszymy również o wielkich łowach polskich możnowładców oraz o wydanych przez królów polskich dekretach o prawnej ochronie tych herbowych zwierząt.

Czytaj więcej

Posłuchaj

„Żubr zwierzę królewskie” - z cyklu „Gawęda z kurantem” - audycja Józefa Macichowskiego z 1974 r.