Dziś w magazynie Biznes-Rynek-Ekonomia powiemy m.in. o wzroście sprzedaży detalicznej w Polsce, inwestycjach kolejowych – również w województwie zachodniopomorskim – i tzw. „małym ZUS-ie", bo Sejm uchwalił ustawę obniżającą składki na ubezpieczenia społeczne osób wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Będzie też o kurczącej się szarej strefie. Przemysław Grabiński, zapraszam.