do spraw ściągalności VAT-u i akcyzy, wynikach badań jakości produktów dla dzieci oraz o tzw. „millenialsach”, którzy – jak się okazuje – coraz mniej ufają biznesowi. Przemysław Ggrabiński, zapraszam.