fot. PAP/Leszek Szymański
Koszalińska uczelnia dołączyła do współpracy na rzecz utworzenia i organizacji kierunku studiów energetyka jądrowa. Program został zainicjowany przez ministra edukacji i nauki.

W styczniu list intencyjny w tej sprawie podpisali minister edukacji i nauki, a także przedstawiciele: PKN Orlen, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W środę do tego grona dołączyła Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski i Centrum Łukasiewicz.

"Nasi studenci i studentki, poprzez uczestnictwo Politechniki Koszalińskiej w tym programie, uzyskają m.in. dostęp do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, będą mieli możliwość odbywania praktyk zawodowych w dedykowanych zdobywaniu określonych kompetencji miejscach, a także szeregu innych działań, nakierowanych na budowanie kompetencji z zakresu energetyki jądrowej. Rekrutacja rozpoczyna się już w czerwcu. Serdecznie zapraszam!" - napisała w mediach społecznościowych prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej.

W środę w Warszawie wiceprezes Orlen Synthos Green Energy Dawid Jackiewicz i wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Remigiusz Kopoczek podpisali list intencyjny dotyczący powstania Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. W wyniku umowy powstać ma pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego, na którym kształcić się będą inżynierowie jądrowi. Współpraca ma też zagwarantować wsparcie ze strony instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego. Ma być uruchomiony w 2027 r.

- Zapotrzebowanie na energetyków, na inżynierów jądrowych, atomistów jest ogromne, i zainteresowanie młodych ludzi tym kierunkiem jest bardzo duże, stąd przystąpiliśmy (...) kilka miesięcy temu do porozumienia między Ministerstwem Edukacji i Nauki, Orlenem i sześcioma naszymi uczelniami technicznymi w całej Polsce - powiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

- Do naszego porozumienia przystępuje m.in. Sieć Badawcza Łukasiewicz, która za chwilę wraz z Orlen Synthos Green Energy podpisze umowę, której przedmiotem będzie wybudowanie pierwszego w Europie symulatora reaktora jądrowego na potrzeby kształcenia energetyków jądrowych, inżynierów jądrowych. Myślę, że nie tylko w Polsce, myślę, że nie tylko z Polski, ale również z Europy. To będzie jedyny symulator reaktora jądrowego "jeden do jednego" - zapowiedział szef MEiN.

Sprecyzował, że ma on powstać w perspektywie najbliższych trzech, czterech lat. - Stąd ci studenci, którzy zaczynają w tym roku naukę na kierunku energetyka jądrowa, będą już mogli skorzystać z tego europejskiego centrum z symulatorem reaktora jądrowego - wskazał Czarnek.

PAP/red.