Projekt MYŚL I WYMYŚL jest realizowany przez publiczną placówkę oświatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Słupsku i otrzymał dotację od Fundacji PZU.

O projekcie:

 • Czas realizacji projektu: 03.04.2017r.-30.06.2017r.

 • Miejsce realizacji projektu: Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Słupsku, ul. Narutowicza 9

 • Zasięg: lokalny

 • Cel projektu:

 • włączenie do zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych) treningu kreatywności w 4 modułach: Tektorado, Robotyka, Przestrzeń, Strategia,

 • doposażenie w pomoce terapeutyczne Tektorado, Przestrzeń, Strategia,

 • wdrożenie innej formy zajęć terapeutycznych z zakresu robotyki, twórczego

budowania klockami Lego.


 • Bezpośrednia grupa beneficjentów:

 • Uczeń klas I-III SP z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, z grupy ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową, zdiagnozowany w poradni, posiadających opinię, uczestniczący w zajęciach terapii (zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych) na terenie poradni.


 • Pośrednia grupa:

 • Terapeuci poradni, specjalista w zakresie robotyki, twórczego budowania klockami lego -pełniący rolę opiekuna, eksperta, obserwatora, nauczyciela. We współpracy ze sobą - krok po kroku przeprowadzą ucznia przez wszystkie szczeble projektu. Mają jeden i ten sam cel - w aktywny sposób, w formie zabawowej-pomóc uczniowi nabyć, poszerzyć wiedzę, pokazać proces dochodzenia do wiedzy w obszarze np. robotyki często zarezerwowanym dla dzieci „zdolnych".

 • Rodzice uczniów zakwalifikowanych do projektu w roli obserwatora/słuchacza. Na bieżąco będą informowani o uczniu, będą mieli możliwość zobaczenia tego co stworzyło dziecko.

 • Szkoła, do której uczęszcza uczeń zakwalifikowany zostanie poinformowana o projekcie, celowości, efekcie/rezultacie.