Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku zaprasza do udziału w Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”. W tym roku zorganizowana zostanie już dziewiąta edycja konkursu realizowanego od 2001 roku. Przedsięwzięcie to jest jednym z najstarszych w Polsce przeglądów konkursowych młodej sztuki i jedynym, który – dzięki swojej otwartej formule programowej – oferuje publiczności prezentację dzieł artystycznych wykonanych we wszystkich mediach. Celem i założeniem biennale jest promocja młodych i kreatywnych artystów, którym chcemy stworzyć platformę dyskusyjną do prowadzenia dialogu i konfrontacji ze środowiskiem eksperckim – krytykami i teoretykami sztuki oraz kuratorami – a także szeroką publicznością. W ramach biennale – poza ekspozycjami – odbywają się spotkania oraz panele dyskusyjne w oparciu o zaproszonych krytyków i teoretyków sztuki oraz szeroką publiczność. W 2017 roku biennale zostanie zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej i Baszty Czarownic w Słupsku, a także Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.
Nagrody:
- Nagroda Główna Grand Prix wynosi 25.000 zł. Zdobywca nagrody otrzymuje także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Organizator zapewnia także pokrycie kosztów pobytu i utrzymania oraz indywidualną wystawę w BGSW. Wystawa prac laureata, będąca zwieńczeniem odbytej rezydencji, zostanie zorganizowana w ustalonym terminie i miejscu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
- Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego – wysokość nagrody zostanie podana w późniejszym terminie.
- Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w wysokości 1.000 zł. (za projekt realizacji obiektu w przestrzeni publicznej miasta Słupsk
- Nagroda Burmistrza Miasta Ustka w wysokości 3.000 zł.
- Nagroda Banku Spółdzielczego w Ustce w wysokości 1.000 zł.
- Nagroda Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 1.000 zł.
- Nagroda Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w postaci zaproszenia do indywidualnej wystawy w jednym  z trzech salonów wystawienniczych BGSW w roku 2018. Harmonogram konkursu: 

  • do 20.06.2017 r. – nadsyłanie zgłoszeń.

  • do 15.07.2017 r. – wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu http://bgsw.pl

  • 04.10.2017 r. – osobista autoprezentacja finalistów Konkursu przed członkami Jury

  • 05.10.2017 r. – otwarcie biennale, ogłoszenie decyzji jury i rozdanie nagród

  • 10.12. 2017 r. – termin zakończenia wystawy