fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku kupił separator komórkowy do wyodrębniania komórek macierzystych dla Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku. Urządzenie kosztowało 300 tys. Zakup nie byłby możliwy bez pomocy darczyńców.

Separator komórkowy jest uniwersalnym urządzeniem, niezbędnym dla prowadzenia leczenia hematologicznego. Służy między innymi do pozyskania komórek macierzystych dla przeszczepu szpiku, jak również do obniżenia komórek białaczkowych w nowotworach krwi. Dodatkowo, przy pomocy tego aparatu możemy wykonać wymianę osocza, stosowaną w wielu schorzeniach o podłożu immunologicznym.

Społeczna zbiórka pieniędzy na zakup separatora rozpoczęła się w kwietniu 2019 r. Akcję prowadziło Słupskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku, przy współudziale Teatru Rondo i Teatru Tańca ENZA. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, słupszczan, mieszkańców okolic, a także przedstawicieli Rotary Club Koszalin i koszalinian zebrano ok. 20 tys.

W lipcu i sierpniu 2019 r. dr Irena Moszczyńska z zespołem lekarzy zorganizowała w Ustce punkty diagnostyczne chorób skóry. Cieszyły się one ogromną popularnością i pozwoliły pozyskać kolejne fundusze. Wsparcie tego zakupu byłoby jednak znacznie skromniejsze, gdyby nie zbiórka przeprowadzona w marcu 2020 roku w czasie Charytatywnego Balu na rzecz Oddziału Hematologicznego i Transplantologii Szpiku, którą zorganizował słupski oddział Klubu Rotary. Z aukcji i wpłat uczestników zebrano 60 tys. zł.

- Dziękujemy wszystkim wspierającym działalność Słupskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku - powiedział Wojciech Homenda, ordynator Oddziału Hematologicznego i Transplantacji Szpiku słupskiego szpitala. - Te dary serca, pomoc, zaangażowanie wielu rozumiejących, hojnych filantropów przyczyniły się do zakupu tego ważnego dla pracy zespołu transplantologicznego urządzenia. Separator komórkowy już jest i będzie służył wszystkim potrzebującym chorym - dodał.

red./ar