fot. Grażyna Preder

Zostali tutaj, mimo że większość ich bliskich pod koniec wojny uciekła w głąb Niemiec. Dziś stanowią stosunkowo niewielką grupę mniejszości niemieckiej na naszym terenie. Starsi ludzie, mocno doświadczeni przez życie, dzisiaj już żyjący w bardzo wymieszanych polsko-niemieckich rodzinach.

Tylko po akcencie można poznać, że polszczyzna nie jest ich pierwszym językiem. Rita Altenburg i Inga Rutz, mieszkanki Kłanina, które tutaj zostały. Ich domy odwiedzimy w towarzystwie Petera Jeskego, przewodniczącego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Koszalinie.

Posłuchaj

„Zostaliśmy tutaj” - Grażyna Preder