Możliwe jest polubowne zakończenie sporu pomiędzy Kołobrzegiem a firmą ATF, która od lipca odbierała część śmieci od mieszkańców kurortu.

Ewa Pełechata poinformowała, że po spotkaniu spółka ma przedstawić warunki polubownego rozwiązania kontraktu: - Z inicjatywy firmy ATF doszło do spotkania. Obie strony deklarują podjęcie kroków w celu polubownego zakończenia sporu i rozwiązania umowy o świadczenie usług odbioru odpadów na terenie Kołobrzegu. Nie zostały postawione żadne graniczne warunki. Do piątku firma ATF przedstawi nam projekt ugody.

W ostatnich dwóch tygodniach obie strony wzajemnie wypowiedziały umowę na świadczenie usług. Agnieszka Fiuk, dyrektor ATF-u zaznaczyła, że obie strony widzą możliwość porozumienia: - Jest to w trakcie formułowania. Najważniejsze postanowienia nie zostały jeszcze określone. Tę uchwałę należy powierzyć, bez emocji, osobom najlepiej się na tym znającym, czyli prawnikom, którzy merytorycznie i prawnie będą tę sprawę prowadzić oraz rozpatrywać.

Odbiór odpadów wśród kołobrzeżan budził wiele kontrowersji. Od lipca trzy z pięciu frakcji zabierała spółka zewnętrzna. Od początku listopada wywozem śmieci zajmuje się miejska spółka.


kk/rż

Czytaj więcej

Posłuchaj

Ewa Pełechata, sekretarz Kołobrzegu
Agnieszka Fiuk, dyrektor ATF-u