Rektor uczelni podpisał umowy z szefami komend powiatowych z regionu oraz komendantem pilskiej Szkoły Policji. Współpraca ma dotyczyć nauki na nowym kierunku kryminalistyki z kryminologią.

Rektor uczelni prof. Donat Mierzejewski podkreślił, że współpraca ze służbami mundurowymi przyniesie korzyści nie tylko studentom: - Kierunek ten będzie zapisany w pewnych efektach kształcenia i w charakterystyce przyszłego absolwenta kryminalistyki z kryminologią.

Jak dodała komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, policjanci z komend z regionu oraz wykładowcy Szkoły Policji brali już udział w planowaniu programu nauczania na tym kierunku: - Już uczestniczą w układaniu wstępnego programu nauczania. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywać się będą w jednostkach terenowych.

Absolwenci nowego kierunku Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile mają zasilać nie tylko szeregi policji, ale i służb cywilnych. Uczelnia ma też ambicje, by stać się ośrodkiem naukowo-badawczym w dziedzinie kryminalistyki i kryminologii. Planowane są już pierwsze konferencje i publikacje.

pg/od

Posłuchaj

Rektor uczelni prof. Donat Mierzejewski
Komendant Szkoły Policji w Pile, insp. Beata Różniak-Krzeszewska