Fot. pixabay.com
Mieszkańcy Wiklina i Kukowa mogą z wody korzystać tylko po jej wcześniejszym przegotowaniu. Powodem jest przekroczenie norm bakteriologicznych.

- Ostatnie wyniki badań bakteriologicznych wody wykazały, że dopuszczalne wartości są przekroczone. Mowa o ogólnej liczbie organizmów, która została przekroczona o około 10 procent. Te przekroczenia nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda ma warunkową przydatność do spożycia. Oznacza to, że wodę przed spożyciem należy przegotować i później ostudzić - powiedział Adam Drozd z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach.

- Wszelkie informacje na temat jakości wody w wodociągach nadzorowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku można uzyskać na naszej stronie internetowej w zakładce „komunikaty”. Ogólnie można stwierdzić, że woda na terenie miasta i powiatu słupskiego jest dobrej jakości - powiedział Włodzimierz Sławny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku ma pod nadzorem 193 ujęcia wody w regionie. Każde ujęcie badane jest co najmniej cztery razy w roku. Dodatkowo podlegają one wewnętrznemu monitoringowi każdego dostawcy.

Więcej informacji w materiale Sebastiana Ferensa.

sf/iw

Posłuchaj

Materiał Sebastiana Ferensa