Wraca moda na rodzinne ogrody działkowe, nazywane żartobliwie RODOS, bo można tam atrakcyjnie spędzić czas, prawie tak, jak na greckiej wyspie.

Symptomy tej mody dotarły także i do naszego regionu, o czym przekonała się Grażyna
Preder, autorka reportażu „Moda na działki”.
 
Rozmawiała z koszalińskimi działkowcami, także z działaczami Polskiego Związku Działkowców: Wojciechem Dziduchem, Ryszardem Nowakiem i Marianem Sekurskim.

Posłuchaj

„Moda na działki” - Grażyna Preder