fot. UNESCO/Twitter
Jego celem jest podkreślenie różnorodność językowej świata, promocja wielojęzyczności, a także zwrócenie uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. W Polsce do języków zagrożonych zaliczany jest kaszubski, który Polskie Radio Koszalin stara się upowszechniać w kilku audycjach.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony w 1999 roku przez UNESCO dla upamiętnienia wydarzeń w miejscowości Dhaka, obecnej stolicy Bangladeszu, w 1952 roku. Zginęło wówczas 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego. Pierwsze obchody w Polsce zorganizowano w 2005 roku.


Na świecie funkcjonuje około siedmiu tysięcy języków, z tego ponad połowa jest zagrożona wymarciem. Naukowcy szacują, że w historii ludzkości istniało około 13 tysięcy języków. Większość z nich pozostaje w formie bezpiśmiennej. Zjawisko zanikania języków jest spowodowane tym, że użytkownicy dialektów mniejszościowych zaczynają posługiwać się przeważającymi w danym kraju czy regionie.

W grupie ryzyka znajdują się też języki istniejące wyłącznie w mowie, umierają bowiem wraz z ostatnimi użytkownikami. Do najbardziej zagrożonych należą języki Aborygenów australijskich oraz afrykańskie, a także dialekty indiańskie i niektóre języki plemion z Indii.

Według UNESCO, w Polsce są zagrożone dwa języki - kaszubski i wilamowski, a wymarły to: słowiński. Polskie Radio Koszalin stara się upowszechniać język kaszubski, dzięki audycjom w tym języku, które regularnie pojawiają się na naszej antenie.

Język kaszubski do dziś jest używany przez kilkadziesiąt tysięcy Kaszubów zamieszkujących nie tylko region kaszubski i Polskę, ale także  regiony poza granicami naszego kraju. Należy on do grupy lechickiej, która jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich i jednocześnie jest jednym z języków pomorskich. Najstarsze teksty zawierające zapisy kaszubskie pochodzą z 1402 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że są to teksty napisane w języku polskim, zawierające kaszubizmy, a nie teksty w całości napisane po kaszubsku. Za najstarsze druki kaszubskie uważane są; „Duchowne piesnie Dra Marcina Luthera i inszich naboznich męzow”- Szymona Krofeya z roku 1586 oraz Michała Pontanusa-„ Mały Catechism Niemiecko Wándalski abo Slowięski” z roku 1643.

Na antenie Polskiego Radia Koszalin w języku kaszubskim nadawane są następujące audycje:
  • „Magazyn Kaszubski” - niedziela, godz. 18.40
  • „Serwis kaszubski” - niedziela, godz. 7.50
  • „Pogadanka o języku kaszubskim” - sobota, godz. 6.30
  • „Prognoza pogody po kaszubsku” - piątek, godz. 15.04
IAR/kaszubi.pl/ar