Ustanowiony przez UNESCO w 2011 roku, upamiętnia inaugurację rozgłośni Narodów Zjednoczonych w 1946. Pierwszym krajem, w którym rozpoczęto regularne nadawanie programu radiowego były - w 1920 roku - Stany Zjednoczone. Pierwszą, eksperymentalną audycję na ziemiach polskich wyemitowano 1 lutego 1925 roku. Datę tę uznaje się za początek naszej radiofonii. Słowa „Tu Polskie Radio Koszalin” pierwszy raz w eter popłynęły 15 listopada 1953 roku.

Radio, choć ma wielu konkurentów, wciąż ma największy zasięg - dociera do ludzi w najodleglejszych zakątkach globu. Możemy słuchać go w domu, w samochodzie, w terenie, praktycznie niemal wszędzie, zwłaszcza teraz, kiedy dostęp do niego umożliwiają telefony komórkowe. Radio ma znaczenie jako środek komunikacji zarówno w krajach rozwiniętych, gdzie stacje wykorzystują nowe technologie jak i w krajach rozwijających się, gdzie stymuluje rozwój społeczeństwa. Odgrywa wielką rolę w dziedzinie upowszechnienia dostępu do informacji oraz ułatwiania swobodnej wymiany myśli.

Radio ma największy zasięg spośród wszystkich środków przekazu. Jest potężnym, a jednocześnie niskobudżetowym narzędziem komunikacji. Dociera do największej liczby ludzi. Pełni ważną funkcję jako środek wczesnego ostrzegania o zagrożeniach i katastrofach, a także – przekazu informacji o nadchodzącej pomocy.

iar/jr