fot. ms.gov.pl
Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał na 15 lat więzienia Marcina P., a jego żonie Katarzynie P. wymierzył karę 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. To kary łączne dla twórców piramidy finansowej Amber Gold.

Marcin P. ma ponadto zapłacić 159 tysięcy złotych grzywny. Katarzyna P.- 135 tysięcy złotych. Oboje dostali też zakazy prowadzenia działalności gospodarczej przez 10 lat. Mają również obowiązek naprawienia szkody w całości.

Najprawdopodobniej prokuratura złoży apelację, bo wnioskowała o 25 lat więzienia zarówno dla Marcina, jak i dla Katarzyny P. Uznała, że oskarżeni działali z premedytacją, z zamiarem oszustwa..Zdaniem prokuratury, Marcin i Katarzyna P. oszukali prawie 19 tysięcy osób na 850 milionów złotych. Oskarżeni w czasie śledztwa nie przyznali się do winy, odmawiali składania wyjaśnień. Ich obrońcy domagali się uniewinnienia. Odczytywanie wyroku rozpoczęło się w maju.

Na Marcinie P. ciążyły cztery zarzuty, a na jego małżonce- dziesięć. Kary cząstkowe za poszczególne zarzuty, to 15 lat więzienia dla Marcina P. i 12 lat dla Katarzyny P. oraz po 120 tysięcy złotych grzywny dla każdego z założycieli Amber Gold za najcięższy zarzut, czyli m. in. za oszustwo, wprowadzanie klientów Amber Gold w błąd i prowadzenie działalności parabankowej bez zezwolenia. Za drugi zarzut Katarzyna P. usłyszała karę 4 lat, a Marcin P. 8 lat więzienia. Za kolejnych kilka zarzutów Katarzyna P. usłyszała wyrok grzywny, 8 miesięcy, roku więzienia i ponownie 8 miesięcy pozbawienia wolności. Marcin P. usłyszał wyrok 4 oraz 2 lat więzienia
Jeśli ten wyrok się uprawomocni, to Marcin P. i Katarzyna P. będa mogli niebawem ubiegać się o przedterminowe zwolnienie, gdyż sąd zapewne zaliczy im na poczet kar także okres tymczasowego aresztowania. Marcin P. został aresztowany w 2012 roku, a jego żona - rok później. O przedterminowe zwolnienie można ubiegać się po odbyciu połowy kary.

Spółka Amber Gold od 2009 roku oferowała swoim klientom lokaty w złoto na wysoki procent, znacznie przewyższający oprocentowanie lokat bankowych i sięgający nawet do 16,5%. W 2012 roku spółka upadła, nie zwracając tysiącom osób powierzonych jej pieniędzy. W wyniku działania piramidy finansowej Amber Gold oszukano prawie 19 tysięcy klientów tej firmy. Roszczenia wierzycieli to 584 miliony złotych. Dotychczas syndykowi udało się odzyskać część pieniędzy.

Sprawą zajmowała się też sejmowa komisja śledcza. Badała ona prawidłowość działania organów i instytucji publicznych wobec firm wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Komisja zakończyła prace i w połowie czerwca tego roku przyjęła raport. Dziś z dokumentem tym zapoznaje się Sejm.

IAR/rż