fot. archiwum PRK
Od 1 kwietnia 2016 roku do końca marca 2019 do rodzin w naszym województwie trafiło ponad 2,66 miliarda złotych. Zgodnie z celem programu pieniądze to częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w polskie rodziny, które są przyszłością naszego kraju - podkreśla wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. - Program 500+ zniwelował skrajne ubóstwo, pozwolił wielu rodzinom na realizację planów, które wcześniej były niedostępne. Teraz mogą wysłać dzieci na wakacje, zapewnić im dodatkowe zajęcia, rozwijać talenty. Polskie rodziny wiedzą, jak najlepiej gospodarować tymi pieniędzmi, i robią to dobrze - dodał.

Przy obsłudze programu na terenie województwa pracują 494 osoby. Około 70 proc. wniosków składanych jest osobiście w jednostce, około 30 proc. - wpływa w formie elektronicznej.

Aktualny projekt z 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada przyznanie świadczenia wychowawczego na każde dziecko do 18 roku życia - kryterium dochodowe zostanie zniesione.

W związku z tym liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego w województwie zachodniopomorskim znacząco wzrośnie. Obecnie 142 tysiące dzieci jest uprawnionych do świadczenia wychowawczego, zaś liczba wszystkich dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego w wieku do 18 roku życia wynosi około 310 tysięcy.

Statystyki:
  • liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze: 106 010,
  • liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko: 60 131,
  • liczba dzieci, na które ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego: 192 272,
  • liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na czworo dzieci: 1644,
  • liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na pięcioro dzieci: 532
  • liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na sześcioro lub więcej dzieci: 263,
  • liczba rodzin, która pobierała świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej lub w formie opłacenia usług: 218,
  • liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko: 5016,
  • liczba rodzin niepełnych pobierających świadczenia wychowawcze: 9908.
red./rż