Powiat policki i gminy Police, Tuczno, Kamień Pomorski oraz Złocieniec są kolejnymi beneficjentami rządowych programów.

Samorządy w ramach programów: rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej łącznie otrzymają nieco ponad 9 mln zł.

- Środki z rządowych programów umożliwiają samorządom przebudowę ulic i ważnych dróg dla lokalnej społeczności – podkreślił Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski.

Powiat policki przeznaczy pieniądze na przebudowę drogi powiatowej w Przecławiu i budowę kanalizacji deszczowej. Kwota dofinansowania to 2,2 mln zł, całość inwestycji -  3,9 mln zł.

Gminy Tuczno i Police w ramach dofinansowania otrzymają po ponad 300 tys. zł. Tuczno przebuduje ul. Leśną, a Police – ul. Zamenhofa.

W Kamieniu Pomorskim zostaną przebudowane ulice Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego. Budżet państwa dopłaci 2,7 mln zł do inwestycji wartej ponad 4 mln zł.

Gmina Złocieniec otrzyma  blisko 3,5 mln zł na budowę nawierzchni drogowej na ulicach Jana Pawła II oraz Kresowiaków. Łączny koszt inwestycji wyniesie prawie 4,3 mln zł.

ZUW/rż