Posłuchaj

Z rzecznikiem NSZZ Solidarność rozmawia Aleksandra Kupczyk