Marek Jurek nie jest już prezesem Prawicy Rzeczypospolitej. Funkcję tą przekazał dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu partii Krzysztofowi Kawęckiemu.

Przekazanie stanowiska nastąpiło podczas obrad Rady Naczelnej tego ugrupowania. Jak poinformowano w komunikacie po obradach Rady Naczelnej, która omawiała niektóre zagadnienia polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, Marek Jurek naszkicował wizję konsolidacji środowisk prawicy chrześcijańskiej i konserwatywnej, a także potrzebę skutecznej obrony fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Jednym z priorytetów na tej drodze jest przedstawiona 15 czerwca przez to ugrupowanie Konwencja Praw Rodziny.

Rada Naczelna Prawicy Rzeczypospolitej wystosowała apel do prezydenta Andrzeja Dudy o niezwłoczne wszczęcie procedury wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.

IAR/ez