fot. wikimedia
Wiceministrowie tych resortów Mariusz Orion Jędrysek i Marian Banaś podpisali porozumienie, które ma ograniczyć sprzeczny z prawem proceder. Umowa zakłada między innymi wzajemne przekazywanie informacji, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami.

O podpisanej dwa dni temu umowie poinformował resort środowiska w komunikacie. Podano w nim, że celem porozumienia pomiędzy Ministrem Środowiska i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej są wspólne działania na rzecz ograniczenia nielegalnego wydobywania bursztynu, kamieni szlachetnych, półszlachetnych i ozdobnych oraz meteorytów, a także obrotu nimi.

„Konsekwencją nielegalnego wydobywania bursztynu w Polsce oraz jego przemytu do naszego kraju są degradacja środowiska i malejące wpływy do budżetu państwa" - powiedział cytowany w komunikacie Mariusz Orion Jędrysek, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa.

Bursztyn, kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne oraz meteoryty z przemytu będą przechodziły na własność Skarbu Państwa. Porozumienie zakłada też powołanie Komisji Kwalifikacyjnej, czyli organu doradczego, który będzie rekomendował podmioty uprawnione do przechowywania cennych kamieni. Będą one mogły trafiać do muzeów i instytucji kulturalnych.

Jak podano w komunikacie, w 2015 roku służba celna skonfiskowała ponad tysiąc 600 kilogramów bursztynu, a rok później było to już prawie 7,5 tony, czyli ponad cztery razy więcej. Według szacunków resortu środowiska jedynie 600 kilogramów bursztynu, z około 10 ton znajdujących się rocznie w obrocie, jest pozyskane legalnie.


IAR/ez

Czytaj więcej