W Klubie Morskim między innymi o pierwszych efektach akcji wyławiania sieci widm na Bałtyku. O letnich akcjach na Bałtyku Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz latarniach morskich przyciągających tłumy turystów.