Wysoka średnia ocen, dobre wyniki maturalne oraz osiągnięcia w olimpiadach wystarczą, aby starać się o przyznanie stypendium tym, którzy rozpoczną naukę w zachodniopomorskich uczelniach.

Comiesięczne marszałkowskie wsparcie finansowe będzie wypłacane ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego. Stypendium ma zachęcić uzdolnioną młodzież do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim. Program ten będzie obejmować każdego roku maksymalnie 15 nowych osób - uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy zostaną wybrani przez pryzmat kryteriów osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, średnich ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz średniego wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych. 500 zł wsparcia wypłacane będzie co miesiąc przez okres 2 lat z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

O przyznanie stypendium mogą starać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie min. 80 proc. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci czy finaliści olimpiad.

Wnioski w sprawie przyznania wsparcia można składać do 15 września bezpośrednio w kancelarii ogólnej lub w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także drogą pocztową z dopiskiem "Stypendia dla młodzieży rozpoczynającej naukę na uczelniach wyższych na obszarze województwa zachodniopomorskiego".

Dodatkowe informacje dostępne na stronie: www.edukacja.wzp.pl.

red./wzp.pl/ar