Zaproszenie Mateusza Sienkiewicza przyjęli: Piotr Misztak - prezes powiatowej spółki Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie oraz Justyna Dolat ze stowarzyszenia „Just Team” w Szczecinku.

Piotr Misztak - prezes powiatowej spółki Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie

Centrum Rehabilitacji SM nawiązało porozumienie z koszalińską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Piotr Misztak opowiedział o współpracy ze studentami: - Od tego roku akademickiego studenci fizjoterapii PWSZ w Koszalinie mogą u nas nabyć doświadczenia na zajęciach praktycznych. Studenci mogą zapoznać się ze specjalistycznym programem rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, poznać bazę zabiegową oraz metody rehabilitacyjne stosowane w naszym ośrodku.

Piotr Misztak - prezes powiatowej spółki Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie

Justyna Dolat ze szczecineckiej „Podzielni”

Szczecinecka „Podzielnia” angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, jak np. przygotowanie posiłku wigilijnego dla potrzebujących, zbiórki artykułów szkolnych, a teraz - zbiórkę artykułów spożywczych. Justyna Dolat opowiedziała o szczegółach: - 24 i 25 listopada nasi wolontariusze staną przed wejściem do różnych supermarketów. Cała żywność będzie przekazana dla potrzebujących. Powinniśmy umieć zauważyć człowieka, który jest w potrzebie i podzielić się z nim produktami spożywczymi.

Justyna Dolat ze szczecineckiej „Podzielni”