fot. pixabay

Dzień Zaduszny skłania nas do refleksji nad tymi, którzy odeszli, ale także nad spuścizną, którą po sobie zostawili. Często to dzieła niematerialne tworzące historię naszego regionu. Tak jest w przypadku Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina, tego co po jego twórcy i wieloletnim założycielu - Macieju Sprucie pozostało, i co teraz kontynuują kolejni członkowie, z którymi rozmawiała Katarzyna Kużel.

materiał Katarzyny Kużel

Z Piotrem Iwatem - prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina i z Zenonem Kasprzakiem, członkiem stowarzyszenia, rozmawiała Katarzyna Kużel.

W sierpniu tego roku zmarła Ewa Drążkowska, nauczycielka i społeczniczka, współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej 16-Południk w Chłopach. Grzegorz Pankowski, który współpracował z panią Ewą przy tworzeniu stowarzyszenia od początku powiedział, że trudno będzie ją zastąpić, ale chciałby, żeby ta praca była kontynuowana.

materiał Joanny Lejtan

Zbigniew Ciechanowski, jeden z pionierów Koszalina - społecznik, który działał w licznych organizacjach i stowarzyszeniach. Przez ponad trzydzieści lat związany był z Polonią i Polakami z zagranicy. Wieloletni dyrektor Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie. Do 1990 roku pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” w Koszalinie, trzy kadencje był członkiem rady naczelnej tej organizacji.

Zmarł 15.07.2022 roku, w wieku 90 lat.

Zbigniewa Ciechanowskiego wspomina Paweł Mielcarek - dyrektor organizacyjny Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie, który w rozmowie z Tomaszem Tranem opowiedział również o kontynuacji dzieła i spuścizny po byłym dyrektorze.

materiał Tomasza Trana