fot. facebook.com/teatr.dialog

Konkursy recytatorskie stanowią świetną okazję do obcowania z językiem poezji, a przy tym wpływają na rozwój zainteresowań, jak i wrażliwość dzieci oraz młodzieży. Ponadto to szansa na pokonanie własnych lęków czy nieśmiałości przed występem przed publicznością, doskonalenie wyrazistej mowy czy też rozwijanie pamięci oraz zasobu słownictwa.

W Teatrze Propozycji Dialog w Koszalinie odbył się po raz 34 Turniej Recytatorski im. C.K. Norwida. O historii i znaczeniu wydarzenia, Tomasz Tran rozmawiał z Barbarą Patyńską, współorganizatorką i członkinią stowarzyszenia DIALOG.

Tomasz Tran rozmawiał z Barbarą Patyńską, współorganizatorką i członkinią stowarzyszenia DIALOG.

Co skłoniło młodych ludzi do udziału w wydarzeniu, czym dla nich jest poezja, i czy sztuka recytowania to prawdziwe wyzwanie? Na te pytania Tomaszowi Tranowi odpowiedziały uczestniczki konkursu, które wygrały turniej zajmując I miejsce ex aequo: Zofia Pryć SP nr 7 Kołobrzeg za wiersz Norwida "Moja piosenka i Julia Kołtys VI LO z Koszalina za wiersz Goethego "Król elfów".

Tomasz Tran rozmawiał z uczestniczkami konkursu

Nad przebiegiem turnieju czuwało jury, które oceniało występy młodych uczestników pod kątem m.in. interpretacji i zrozumienia prezentowanego utworu, dykcji, przygotowania czy też swobody występu na scenie. Na bazie tych elementów, które od lat pozostają niezmienione, powstaje punktacja i wyłaniani są zwycięzcy. W gromie jury zasiada m.in. Mirosław Krom, wiceprezes Stowarzyszenia Teatru Propozycji DIALOG. Jak podkreślił w rozmowie z Tomaszem Tranem, niepokojąca jest słabnące frekwencja oraz zainteresowanie młodych ludzi tego typu wydarzeniami.

Tomasz Tran rozmawiał z Mirosławem Kromem, wiceprezesem Stowarzyszenia Teatru Propozycji DIALOG