fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
Okrągłą rocznicę koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością świętowali zarówno podopieczni, ich rodzinny, pracownicy, jak również przyjaciele stowarzyszenia, którzy od lat je wspierają.

W trakcie uroczystej gali zostały wręczone nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. Medale Fideliter et Constanter, czyli Medale Wierności i Wytrwałości, dla wieloletnich pracowników koszalińskiego Koła. 

Wśród nagrodzonych znalazła się Wiesława Przewłoka-Datkun, która jest związana z PSONI od ćwierć wieku. -Po pierwsze, ważne jest poczucie bezpieczeństwa i ktoś do kogo można przyjść, z kim można porozmawiać -stwierdziła i zwróciła uwagę również na to, że społeczeństwo jeszcze nie rozumie, na czym polega niepełnosprawność i praca z niepełnosprawnością.

Izabela Stec, przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Koszalinie, podkreśliła, że tym, co przyświecało i nadal przyświeca wszystkim działaniom stowarzyszenia to walka o ludzką godność: -Uspołeczniamy naszych uczestników. Otwieramy ich na świat, na ludzi. Uczymy ich również mieszkać samodzielnie dzięki mieszkaniom wspomaganym i treningowym. 

Elżbieta Dziedzic, której siostrzenica od ponad 17 lat jest pod opieką koszalińskiego koła PSONI podkreśliła, że to miejsce pozwala osobą z niepełnosprawnością być sobą: -Dla niej to jest drugi dom. Tam jest między swoimi. Oni się tam wszyscy lubią, szanują i współpracują razem. 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

Obecnie koszalińskie koło PSONI prowadzi dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz mieszkania treningowe. Łącznie pod ich opieką przebywa 250 osób, a zatrudnionych jest 125 wykwalifikowanych pracowników. 

Gala 40-lecia zakończyła Dni Godności, które w Koszalinie organizowane są od ponad 20 lat.

kch/kp

fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin
fot. Katarzyna Chybowska/Polskie Radio Koszalin

Posłuchaj

Wiesława Przewłoka-Datkun Elżbieta Dziedzic Izabela Stec, przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Koszalinie