Koszaliński Rynek Staromiejski 1945 r. - fot. ze zbiorów prywatnych Kacpra Pencarskiego
Dziś mija 78 lat od zdobycia Koszalina przez czerwonoarmistów. W walkach o zdobycie miasta brał udział 3. Korpus Pancerny Gwardii gen. Aleksego Panfiłowa. Sowieckie oddziały, w ramach tzw. Operacji Pomorskiej podeszły pod miasto już 3 marca. Za datę zdobycia Koszalina uznaje się jednak 4 marca godzinny nocne, czyli moment wycofania się jednostek broniących poza miasto w kierunku zachodnim - na Kołobrzeg.

Koszalina broniło około 2 tysięcy rekrutów węgierskich, niedobitki francuskiej dywizji SS - Karol Wielki oraz garstka żołnierzy młodocianych i starców. Do obrony skierowano też z Białogardu oddział artylerii, ale bez amunicji. Ze wspomnień jednego z obrońców wynika, że artylerzyści bronili miasta jako zwykli fizylierzy. W mieście przebywało około 30 tysięcy cywilów z tym jednak, że większość z nich stanowili uciekinierzy ze wschodu. Znaczna część rdzennej ludności wyjechała z miasta na krótko przed rozpoczęciem walk

Obroną miasta kierował gen. Aleksander von Zülow. Stworzył w mieście dwa pierścienie obronne. Pierwsza rubież obejmowała m.in. dzisiejsza ulicę Piłsudskiego na wysokości ówczesnej szkoły kadetów a dziś Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Drugi okręg wiódł po obwodzie murów miejskich.

Atak rozpoczął się od nawały ogniowej Rosjan, od strony góry Chełmskiej. Jednocześnie miasto ostrzeliwane było z południa. Następnie do akcji weszły czołgi i piechota. Walki tylko chwilami były intensywne a wieczorem 4 marca pod osłoną nocy niedobitki obrońców, wycofały się w kierunku zachodnim. W czasie walk zniszczona została część centrum miasta. Z okolic rynku ocalała część budynków na pierzei północnej, tak gdzie dziś stoi ratusz i pierzeja zachodnia. Zniszczona została cała część od ulicy Grodzkiej w tym stary niemiecki ratusz.

Pierwsi Polscy osadnicy pojawili się w Koszalinie już kilka dni po zakończeniu walk, a pierwsza zorganizowana grupa przybyła w 9 maja 1945 roku z Gniezna, Wkrótce wybrano też pierwszego polskiego burmistrza. Został nim - Stanisław Jakubowski.

Więcej na ten temat dziś po godzinie 15 w Detektywach Historii.

pg/mt