fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/ prk24
Dziś wierni diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przeżywali ingres do koszalińskiej katedry nowego biskupa diecezjalnego, Zbigniewa Zielińskiego. W uroczystości udział wziął m. in. nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, prymas Polski abp Wojciech Polak, Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, w przeszłości koszalińsko-kołobrzeski biskup diecezjalny.

Ingres jest liturgicznym dopełnieniem przyjęcia posługi pasterskiej w diecezji. Podczas dzisiejszej uroczystości nowy biskup diecezjalny otrzymał z rąk poprzednika bp. Edwarda Dajczaka oraz nuncjusza apostolskiego pastorał - symbol posługi pasterskiej.

Następnie przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożyli wyrazy czci i szacunku nowemu pasterzowi (tzw. homagium). W ten sposób symbolicznie została mu przekazana pełnia władzy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Bp Krzysztof Zadarko wobec wiernych przeczytał treść odczytał treść bulli papieskiej podpisanej przez papieża Franciszka.

Homilię wygłosił sam bp Zieliński. W jej pierwszych słowach nawiązał do polecenia Chrystusa zawartego w jego biskupim zawołaniu „Ut unum sint”, to znaczy „Aby byli jedno”. Biskup podkreślił, że konsekwencje pandemii i wojny za wschodnią granicą eskalują nie tylko problemy medyczne czy ekonomiczne, ale przede wszystkim ukazują rozpad środowiska rodzinnego.

Zwracając się do wiernych powiedział: - Staję przed wami pełen dobrej woli, ale i pełen bojaźni wobec stojących przede mną zadań. Staję przed wami świadom swoich braków i ograniczeń, ale też i pełen wiary wołając: „Panie, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę całego Kościoła” .

Dziękował także swojemu poprzednikowi, bp. Edwardowi Dajczakowi: - Księże biskupie Edwardzie, tak jak przed niespełna rokiem razem z biskupem Krzysztofem, biskupem Pawłem i już nieżyjącym biskupem Tadeuszem przyjąłeś mnie w tej diecezji otwartymi ramionami i uczyłeś mnie tej diecezji, tak teraz wdzięcznym sercem zwracam się do Ciebie z prośbą o dalszą pomoc i staję przy Tobie, by Cię na tym etapie życia wspierać - tak jak nauczono mnie tego w moim rodzinnym, wielopokoleniowym domu.

Nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio zwracając się do wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wskazał na zawołanie biskupie ks. Zbigniewa Zielińskiego. - Niech to biskupie motto będzie znakiem przewodnim dla całej diecezji. Dziś bardzo nam potrzeba jedności - podkreślał nuncjusz.

List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał Marcin Drewa. Natomiast Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki zwrócił uwagę na wyzwania jakie stoją przed nowym ordynariuszem: - Służba biskupa domaga się od ciebie wzorowego życia, zdolności nawiązywania autentycznych i konstruktywnych relacji z ludźmi, dobroci serca. Chodzi bowiem o wyrażenia w jak najlepszy sposób tego wzoru, jakim był Chrystus, dobry pasterz.

Bp senior Edward Dajczak podziękował za czas pełnienia urzędu biskupa ordynariusza. Przeprosił wszystkich księży za popełnione przez siebie błędy i zapewnił wiernych, że z diecezją i w diecezji będzie do samego końca. - Chcę przywołać słowa naszego rektora, śp. ks. Wojciecha Wójtowicza, który powtarzał: „Miłość na śmierć nie umiera”, tym bardziej nie umiera na emeryturę. Więc raz jeszcze powtarzam: Kocham was, moja diecezjo koszalińsko-kołobrzeska i zostaję tu - powiedział bp Dajczak.

Prezydent Piotr Jedliński podziękował ustępującemu biskupowi oraz w imieniu koszalinian przywitał nowego ordynariusza. - Ze swojej strony zapewniam, że spotka się ks. biskup z życzliwością i pomocą władz samorządowych, by skutecznie działać na rzecz dobra mieszkańców - zadeklarował.

W katedrze modliło się ponad 160 księży. W ingresie uczestniczyli przedstawiciele różnych wspólnot i grup modlitewnych, władz samorządowych reprezentujących Koszalin, Słupsk, Piłę, Kołobrzeg i wiele innych miast, a także wojewodowie, parlamentarzyści z regionu, rektorzy wyższych uczelni.

W marcu 2022 roku bp Zbigniew Zieliński został mianowany biskupem koadiutorem w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Przez rok pełnił obowiązki biskupa pomocniczego z prawem następstwa na urzędzie biskupa diecezji.

Bp Zbigniew Zieliński ma 58 lat. Pochodzi z ziemi gdańskiej. Jest doktorem socjologii. Przez trzydzieści lat pracował w archidiecezji gdańskiej jako wikariusz, wykładowca seminarium, pracownik kurii, proboszcz, a następnie biskup pomocniczy.

aw/zas

fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Arkadiusz Wilman/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24
fot. Jarosław Ryfun/prk24

Posłuchaj

bp Zbigniew Zieliński, ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski bp Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP bp Edward Dajczak, biskup senior Piotr Jedliński, prezydent Koszalina