W „Studiu Kołobrzeg” mówiliśmy o ważnych i ciekawych sprawach dotyczących miasta i jego okolic.

W atmosferze barku zaufania miejskiej opozycji do opcji rządzącej miastem zapowiada się piątkowa sesja rady miasta. Radni opozycyjnego klubu radnych PiS krytycznie wypowiedzieli się o zwoływaniu komisji budżetowo-gospodarczej na dzień przed sesją RM. Dlaczego? Komisja obradowała dziś (czwartek) od godz.8.00 w formie zdalnej i m.in. negatywnie zaopiniowała odwołanie się dzierżawcy miejskiego campingu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

materiał Jarosława Banasia

Kołobrzeska spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja przystąpiła do wymiany sieci wodociągowej w dzielnicy zachodniej Kołobrzegu. Pracami remontowymi objęte są tereny w obrębie ulic Arciszewskiego i Jedności Narodowej. W ramach inwestycji wybudowana będzie sieć z nowego tworzywa PE o łącznej długości ponad 1300 metrów, będą nowe przepięcia istniejących budynków oraz wymienione zasuwy i hydranty. O szczegółach opowiada prezes spółki Paweł Hryciów.

rozmowa Mariusza Wolańskiego z Pawłem Hryciów

Teraz czas na kartkę z kalendarza historii najnowszej Polski. 30 stycznia 1982 roku Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan uznał tę datę za Dzień Solidarności z Narodem Polskim. Była to reakcja na wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w naszym kraju. Między innymi ten fakt spowodował, że do Polski ruszyła pomoc z zachodniego świata. Na ten temat mówi badacz dziejów ruchu „Solidarność” Edward Stępień.

rozmowa z Edwardem Stępniem

W całej Polsce od 20 do 26 lutego organizowany jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju. Kołobrzeska policja wzorem lat ubiegłych włącza się w akcję.

rozmowa Mariusza Wolańskiego z komisarzem Arkadiuszem Kowalskim

Oczywiście rodzajów przestępstw jest dużo więcej. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą zgłaszać się osobiście w wyznaczonych powyżej terminach do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przy ul. Kilińskiego 20 w godzinach od 8.00 do 14.00 lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 47 784 65 11 lub 47 784 65 12.