fot. pixabay.com
Kuratorzy zatwierdzili ponad 7,5 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii i półkolonii. Łącznie skorzysta z nich blisko 276,3 tys. dzieci i młodzieży – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z myślą o rodzicach, Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku dzieci i młodzieży https://wypoczynek.mein.gov.pl. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę. Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed. Jak przekazało PAP Ministerstwo Edukacji i Nauki, kuratorzy oświaty zatwierdzili 7561 zgłoszeń wypoczynków w czasie tegorocznych ferii zimowych. Do korekty przekazano 182 zgłoszenia. Na zatwierdzenie czeka 335 zgłoszeń. Liczba uczestników wypoczynków w kraju, organizowanych poza miejscem zamieszkania, wynosi ok. 137 tys. Liczba dzieci wypoczywających na półkoloniach to blisko 130,2 tys., za granicą – ok. 9 tys. Łącznie w wypoczynku będzie uczestniczyło blisko 276,3 tys. dzieci i młodzieży. Organizatorzy w dalszym ciągu mogą zgłaszać wypoczynki, które będą organizowane w późniejszych terminach, ze względu na różne terminy ferii w różnych województwach. W sobotę rozpoczynają się ferie województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Uczniowie z tych regionów dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 12 lutego. Z kolej w poniedziałek do szkół wracają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, którzy w tym roku jako pierwsi mieli ferie. Rozpoczęli je 14 stycznia. Jeszcze przez tydzień - do 5 lutego - odpoczywać będą uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego, dla których ferie rozpoczęły się 21 stycznia. W pozostałych czterech województwach ferie rozpoczną się za dwa tygodnie. Przed rozpoczęciem ferii w pięciu pierwszych województwach MEiN informowało, że kuratorzy zatwierdzili ponad 4,5 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku zimowego dla 167,4 tys. dzieci i młodzieży. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu do kuratorium ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid - zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania. W razie występowania nieprawidłowości, już na etapie przygotowywania wypoczynku, rodzic powinien zwrócić się do organizatora i domagać się ich likwidacji. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia. Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie wypoczynku, co stanowi gwarancję jego właściwego zorganizowania. Również w czasie trwania wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i do innych służb porządkowych. PAP