W środowym wydaniu „Studia Kołobrzeg” rozmawialiśmy również o bieżących wydarzeniach w kurorcie.

Pomnik Zaślubin to jedno z charakterystycznych miejsc Kołobrzegu, można powiedzieć, że to jedna z jego wizytówek. To miejsce pamięci, przy którym każdego roku obchodzone są rocznicowe uroczystości Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polskim z Morzem. O historii powstania, symbolice i znaczeniu pomnika rozmawiamy z historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego Igorem Niewiadomskim.

rozmowa z historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego Igorem Niewiadomskim

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu rozpatrzyła ostatnie wnioski o dofinansowanie z bieżącego programu. Zaopiniowano projekty na sumę 1 200 000 zł. Teraz stowarzyszenie opracowuje nową strategię dofinansowania, które będzie aktualne od przyszłego roku. W nagraniu wypowiedzi o tym, jak działa program wspierania rybactwa i jakie ciekawe projekty zostały złożone.

Lokalna Grupa Rybacka

Obradująca dziś Rada Miasta Kołobrzegu większością głosów odrzuciła petycję w sprawie zakazu palenia na Skwerze Pionierów sąsiadującego z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Petycję w sprawie zakazu wystosowała dyrektorka szkoły Joanna Babiak. Opinia radnych była podzielona. Przeciwnicy petycji uznawali, że wprowadzenie zakazu byłoby w praktyce nie do wyegzekwowania, inni uznawali, że odrzucając petycję, radni dali przyzwolenie na palenie papierosów przez młodzież przy budynku szkolnym. Dyskusja była burzliwa.

matriał Mariusza Wolańskiego

„Otwarta Antena”

Gościem „Studia Kołobrzeg” w audycji „Otwarta Antena” był przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Szufel z Platformy Obywatelskiej.

Oceniając sytuację polityczną w mieście, przewodniczący Ryszard Szufel przyznał, że obserwuje podział w samorządzie lokalnym. Nawiązał także do ostatniej wypowiedzi byłego ministra obrony narodowej i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, posądzającego rząd o chęci „rozbioru Ukrainy”.

- To są zalety i wady demokracji - powiedział Ryszard Szufel.

Dokonał także oceny budżetu powiatu, zwracając uwagę na korzystną decyzję radnych, by pieniądze uzyskane z sprzedaży ośrodka Gryf, ponad 40 milionów złotych, przeznaczyć jako wkład własny na inwestycje powiatowe. W pierwszej kolejności wymienił inwestycje drogowe.

rozmowa Jarosława Banasia z Ryszardem Szufelem