fot. pixabay
W czwartkowej audycji rozmawialiśmy o działaniach organizacji i stowarzyszeń na rzecz osób wykluczonych i potrzebujących wsparcia, z których można było skorzystać w obecnym roku.

Mijający rok dla fundacji "Zdążyć z miłością" był nie tylko intensywny, ale przede wszystkim obfitujący w dużo miłości. Warto wspomnieć tylko najważniejsze inicjatywy: otwarcie Centrum Promocji Zatrudnienia, w którym to osoby wykluczone mogą wziąć udział w darmowych kursach dających szansę na lepszy zawód i życie, wyremontowanie kolejnych mieszkań wspomaganych i chronionych, w których swój dom znalazły ukraińskie uchodźczynie czy ostatnia inwestycja - przejęcie budynku na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej - pokazują jak prężnie rozwija się fundacja.

Z Małgorzatą Kaweńską-Ślęzak,  prezeską Fundacji „Zdążyć z miłością” spotkała się Anna Winnicka.

materiał Anny Winnickiej

W trudnych kryzysowych czasach przybywa osób zagrożonych wykluczeniem i potrzebujących wsparcia. Czy w tym roku odczuły to stowarzyszenia zajmujące się udzielaniem takiej pomocy? Pytamy o to księdza Łukasza Bikuna, dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

materiał Joanny Lejtan

„Zapobieganie samotności, starzeniu się i wykluczeniu osób starszych poprzez szeroko pojętą aktywizację” - tak swoją misję określa koszalińskie stowarzyszenie VivaMy. Prezeska Teresa Labisch przyznaje, że mijający rok był pełen niełatwych wyzwań i ciekawych wydarzeń.

materiał Joanny Lejtan