fot. Adrian Grycuk/Wikimedia
Do swojego kolejnego na antenie Polskiego Radia Koszalin programu Michał Rachoń zaprosił wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka.

Arkadiusz Mularczyk mówił o raporcie dotyczącym strat poniesionych przez Polskę w wyniku drugiej wojny światowej i reparacji od Niemiec.

Polska wystosowała noty dyplomatyczne do prawie 50 państw należących do UE, NATO i Rady Europy, w których poinformowała o przesłankach polskich żądań i podstawach „prawnych, faktycznych i moralnych” wysłania noty dyplomatycznej do Niemiec.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

red.

Posłuchaj

rozmowa Michała Rachonia z Arkadiuszem Mularczykiem