fot. PAP/Leszek Szymański
W poniedziałek, po godz. 13, w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP, rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Izby. Uczestniczą w nim m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, b. prezydent Bronisław Komorowski, a także byli marszałkowie Senatu i byli premierzy.

Jak podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki, uroczystość ta ma przypominać, że Senat ma ogromne zasługi dla Polski i że jest mocno związany z jej losami długą tradycją.

Planowane są wystąpienia marszałka Senatu, prezydenta RP, marszałek Sejmu oraz zaproszonych gości.

Uroczystości zakończą się wieczorem w Teatrze Polskim spektaklem „Słowo jest ogień”, opartym na twórczości Cypriana Norwida.

100 lat temu, w II Rzeczpospolitej, odrodzonej po 123 latach niewoli, polski parlament odrodził się w swojej pełnej postaci, czyli złożony z dwóch Izb. Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie początkowo miało jednoizbowy parlament, dopiero konstytucja marcowa z 1921 r. przywróciła przedrozbiorową tradycję, zgodnie z którą władza ustawodawcza ma się składać z Sejmu i Senatu.

Wybrany 12 XI 1922 r. Senat II RP I kadencji zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu 28 listopada 1922 r. Otworzył je naczelnik państwa Józef Piłsudski. Przewodnictwo obrad objął marszałek senior Bolesław Limanowski, nestor polskich socjalistów.

PAP/aś