fot. pixabay.com
Wojewoda zachodniopomorski, uczelnie, spółki mają być sygnatariuszami listu intencyjnego ws. utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej - poinformował rzecznik wojewody zachodniopomorskiego Michał Ruczyński. Porozumienie ma być podpisane w poniedziałek.

W liście intencyjnym zawarto m.in. zapis o woli nawiązania współpracy oraz „podjęcia działań zmierzających do budowy i rozwijania gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego”.

Jak dodał, zaznaczono, że region „ze względu na swoje położenie, warunki infrastrukturalne i dostępne zasoby sprzyja deklarowanym przez strony działaniom Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej”.

Dolina ma bazować na produkcji i wykorzystaniu zero- i niskoemisyjnego wodoru, a strony porozumienia mają wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by podjąć współpracę i stworzyć otoczenie biznesowe, technologiczne i badawczo-rozwojowe dla zbudowania doliny.

Założenia listu intencyjnego wskazują m.in. na współpracę „na rzecz inicjowania prowadzenia prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych z uwzględnieniem specyfiki oraz potencjału gospodarczego i naukowego województwa zachodniopomorskiego”, wykorzystanie wodoru w transporcie lądowym i wodnym, energetyce, a także w obszarze wytwarzania go na drodze zgazowania odpadów miejskich, rolno-spożywczych i przemysłowych, wsparcie dla rozwoju źródeł OZE (w tym zagospodarowania nadwyżek tej energii oraz technologii magazynowania), jak również współpracę z oświatą.

Wśród sygnatariuszy mają się znaleźć spółki Grupy Azoty, wojewoda zachodniopomorski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Enea, Enea Operator, a także uczelnie: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Koszalińska.

PAP/aś