fot. pixabay.com
Pomaganie jest dobrem samym w sobie. Ale mądra pomoc jest wartością, która obu stronom dodaje skrzydeł.

Aby móc zaspokoić czyjeś potrzeby, trzeba je najpierw poznać. Aby je poznać, trzeba zapytać środowisko, którego wsparcie ma dotyczyć - mówi Ryszard Patkowski, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie, przy ul. Budowniczych. Koszaliński magistrat stworzył w tym celu specjalną ankietę.

materiał Joanny Lejtan

Potrzeby osób niepełnosprawnych są różne, zależą od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Ale, jak mówi Żaneta Papierska, która porusza się na wózku inwalidzkim, najważniejsza jest życzliwość i dobre słowo osób zdrowych.

rozmowa Anny Winnickiej

Mówiąc o potrzebach konkretnej grupy społecznej, najczęściej mamy na myśli potrzeby finansowe. W przypadku osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami nie zawsze chodzi tylko o pieniądze, ale także zainteresowanie, możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Jaka jest rzeczywistość sprawdzimy na przykładzie Dziennego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach. Inga Lewicka, kierowniczka placówki na ten temat wypowiada się jasno.

materiał Renaty Pacholczyk