W 2022 roku przypadają dwusetne urodziny romantyzmu polskiego. To dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Romantyzm jest jednocześnie narodowy i ponadnarodowy. Jest także dobrym modelem kultury we współczesnych czasach, które są pełne globalizacji i uniformizacji. Te problemy pojawiły się po raz pierwszy na początku XIX wieku i dlatego kultura romantyczna może być wzorem dla współczesnej kultury polskiej.

Zatem czego uczy nas polski romantyzm? O tym w rozmowie Beaty Góreckiej z Małgorzatą Wrońską-Stawską, polonistką.

rozmowa z Małgorzatą Wrońską-Stawską