fot. WOT/Facebook
Szkolenie rozpocznie się w poniedziałek w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie oraz w 8 Batalionie Saperów w Dziwnowie.

Żołnierze po 28-dniowym szkoleniu podstawowym mają możliwość szkolenia specjalistycznego, które trwa do 11 miesięcy. Od niedawna szkolenie specjalistyczne żołnierze mogą odbyć w 8 Batalionie Remontowym w Kołobrzegu.

Osoby, które zdecydują się na szkolenie do zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej czekają: wynagrodzenie 4560 zł brutto, do dwóch dni urlopu na każde 30 dni pełnienia służby, zakwaterowanie i wyżywienie w jednostce na czas pełnienia szkolenia,  pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz pierwszeństwo do zatrudnienia w administracji publicznej.

Szczegółowych informacji udziela Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kołobrzegu. Dostępne są też na stronie internetowej www.wcrkolobrzeg.wp.mil.pl.

ma/ar