fot. unsplash.com/ Huy Phan
Czy mężczyźni seniorzy są dyskryminowani, czy może, przytłoczeni aktywnością ich rówieśniczek, sami wykluczają się z życia społecznego? O tym w czwartkowych „Wieczornych spotkaniach”.

Jak podkreśla Anna Chabiera z Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie nie ma żadnych badań społecznych, które pokazywałyby, że seniorzy mają w życiu gorzej niż seniorki.

rozmowa z Anną Chabierą

Jak to jest być mężczyzną-emerytem? Czy korzystają z oferty proponowanej przez różne instytucje aktywizujące emerytów? Na te pytania odpowiedział nam Ryszard Zdrojewski, prezes Instytutu Rozwoju Zrównoważonego w Koszalinie; także emeryt.

rozmowa z Ryszardem Zdrojewskim

Czy w systemie emerytalnym mamy do czynienia ze zjawiskiem pewnego wykluczenia czy dyskryminacji? Jak się one objawiają? Na te pytania odpowiedział Oskar Sobolewski - prawnik, ekspert emerytalny, twórca projektu „Debata emerytalna”.

rozmowa z Oskarem Sobolewskim