fot. pixabay
W dzisiejszej audycji dyskutowaliśmy o tym, czym jest mediacja i w jaki sposób ta wiedza jest propagowana wśród młodzieży w Koszalinie.

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Kiedy sięga się po tę formę rozwiązywania sporów i jakie sprawy nadają się do mediacji? Na te pytania odpowiedziała nam Grażyna Psiuch - adwokat i mediator.

Grażyna Psiuch, adwokat i mediator

20 października w Zespole Szkół nr 1 im Mikołaja Kopernika w Koszalinie zorganizowano Dzień Mediacji. Dzieci i młodzież mogły zobaczyć specjalną symulację mediacji rówieśniczej. Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny na ten temat. O wydarzeniu opowiedziała Agnieszka Myszkowska ze Stowarzyszenia mediatorów Progress w Koszalinie - organizator dnia mediacji.

Agnieszka Myszkowska ze Stowarzyszenia mediatorów Progress w Koszalinie

Do programu mediacji rówieśniczej zaproszone zostały wszystkie szkoły w Koszalinie. Spotkaliśmy się z młodymi mediatorami i mediatorkami ze szkoły podstawowej nr 3. Ta placówka, na razie, jest jedyną szkołą podstawową w Koszalinie, która przystąpiła do projektu i realizuje program mediacji rówieśniczej. Jak się okazuje, uczniowie, mediatorzy i mediatorki są dumni z faktu, że zostali wybrani i chętnie podjęli się tej pracy.

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie